خدمات اورژانسی و درمانگاهی

خدمات اورژانسی و درمانگاهی

این واحد هر روز بطور یکسره از ساعت 8 صبح لغایت 12 شب به ارائه خدمات می پردازد . اقداماتی از قبیل ویزیت در منزل ، صدور گواهی فوت ، سوراخ کردن و شستشوی گوش ، نوار قلب جراهی های سرپائی ، شستشوی معده و درمان مسمومیتها نیز از فعالیتهای این واحد است .

درمان در منزل گلبرگ

 • ویزیت پزشک عمومی
 • سرم تراپی
 • تزریقات
 • کلاپ در منزل
 • درمان زخم بستر
 • سونداژ مثانه
 • سونداژ معده ( لوله معده )
 • نگهداری از بیمار و سالمند
 • مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 • نمونه گیری و آزمایش خون در منزل
 • مشاوره جهت درمان مسمومیتهای خفیف و درمان آنها در منزل

شماره تماس پذیرش : 195 33 777
انتقاد و پیشنهادات : 09197768478