پیوندها

انجمن صنفی کارفرمائی بیمارستانهای خصوصی 


•انجمن صنفی کارفرمائی بیمارستانهای خصوصی درجه یک

  دانشگاههای پزشکی  


  •دانشگاه علوم پزشکی ارتش

•دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

•دانشگاه علوم پزشکی تهران

•دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

•دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

  عـــــمـــومـی      


•کلینیک درد

•پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

•وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انجــمـن های پزشـــکــــی


  •انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

•انجمن علمی کاردرمانی ایران

•انجمن جراحی ارتوپدی ایران

•انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

•انجمن نفرولوژی کودکان ایران

•انجمن قلب کودکان ایران

•انجمن جراحان قلب ایران

•انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

•پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد

•انجمن شنوایی شناسی ایران انجمن جراحی دست ایران

•انجمن پزشکی هسته ای ایران انجمن رادیولوژی ایران

•انجمن آسیب شناسی ایران

•انجمن فیزیوتراپی ایران

•انجمن سرطان ایران

•انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران

•انجمن متخصصین پوست ایران پزشکی بالینی

•انجمن مغز و اعصاب ایران انجمن پزشکی خواب ایران

•انجمن ام اس ایران

انجمن روانشناسی ایران

•انجمن چشم پزشکی ایران

•انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی ایران

•انجمن تغذیه ایران

•انجمن دندانپزشکی ایران

•انجمن ارولوژی ایران

•انجمن علمی جراحان عمومی ایران

•انجمن ارتوپدی تروماتولوژی ایران

•انجمن علمی پرستاران قلب ایران

•شورای بین المللی پرستاری

•فصلنامه پژوهش پرستاری

•بانک جامع مقالات پزشکی