کلینیکهای تخصصی

کلینیک های تخصصی

این بخش نیز در طبقه چهارم واقع است و از ساعت 10 صبح تا 8 شب ارائه خدمات می کند . کلینیک فوق تخصصی جراحی سرو گردن شامل گوش ، حلق ، بینی و سینوسها ، کلینیک فوق تخصصی گوارش شامل آندوسکوپی و کلونوسکوپی و بالن معده همچنین کلینیک فوق تخصصی اورولوژی ، جراحی پلاستیک و زیبائی ، داخلی و روانپزشکی و نیز واحد ادیومتری و شنوائی سنجی از دید بخشها هستند .